advies pensioen

80% procent van de werkende mensen in Nederland heeft een pensioentekort.

 

Daar wilt U toch niet bijhoren?

 

Vul nu het aanvraagformulier in voor een gratis en vrij- blijvende pensioenanalyse.
 

pensioen opbouw

 

Home
Actueel pensioennieuws
Pensioen fondsen
Privacy


Interessante links:


Wie zijn wij?

 

Kijkoppensioenen.nl is verstrekt informatie op het gebied van pensioenopbouw, verzekeringen, hypotheken en financiŽle planning.

Wij zijn geheel zelfstandig en onafhankelijk. Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere instelling. Ons advies is, tenzij wij dit uitdrukkelijk anders vermelden,

kosteloos en geheel vrijblijvend.

 

WERKWIJZE

Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld en naar ons heeft verstuurd nemen wij, zo spoedig mogelijk, telefonisch contact met u op voor het maken van een eventuele afspraak met een van onze adviseurs. Na het maken van de afspraak ontvangt u schriftelijk een afspraakbevestiging. De adviseur zal tijdens de afspraak uw huidige situatie inventariseren en analyseren en vervolgens uw wensen en mogelijkheden met u bespreken.

 

DISCLAIMER

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Kijkoppensioenen.nl vrijwaart zich van alle juridische consequenties.Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van kijkoppensioenen. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

CONTACT

info@kijkoppensioenen.nl

advies pensioen